1. Polska 81 lotów
2. Norwegia 26 lotów
3. Holandia 12 lotów
4. Ukraina 11 lotów
5. Meksyk 10 lotów
6. Niemcy 10 lotów
7. Włochy 10 lotów
8. Francja 8 lotów
9. Hiszpania 8 lotów
10. Portugalia 8 lotów
11. Wielka Brytania 8 lotów
12. Filipiny 6 lotów
13. Chiny 4 loty
14. Indonezja 4 loty
15. Kenia 4 loty
16. Maroko 4 loty
17. Singapur 4 loty
18. Turcja 4 loty
19. Belgia 3 loty
20. Szwecja 3 loty
21. Austria 2 loty
22. Chorwacja 2 loty
23. Cypr 2 loty
24. Gruzja 2 loty
25. Izrael 2 loty
26. Kazachstan 2 loty
27. Kuba 2 loty
28. Tanzania 2 loty
29. Węgry 2 loty
30. Łotwa 2 loty
31. Dania 1 lot
32. Luksemburg 1 lot